Головна

Завантажити PDF версію каталога

Derma Series – це повний спектр багатофункціональних , активних косметичних продуктів, створених у передових наукових європейських лабора­торіях. Засоби DS призначені для проведення космето­логічного догляду, спрямованого на відродження макси­мальної ефективності всіх регене­руючих процесів, що відбуваються в шкірі. DS активно розвивається, впроваджуючи високо­технологічні розробки та інно­ваційні формули в ство­рення нових продуктів.

Завдяки високо­науковим техно­логіям засоби ТМ DS:

  • мають максимально очищений (не реактивний) компонентний склад, завдяки чому добре поєднуються з іншими косметологічними препаратами, а також доповнюють мезо процедури й агресивні методики: хімічні пілінги, пластичні операції та апаратну косметологію;
  • мають максимально ефективні концентрації передових активних компонентів;
  • є космецевтичними, біодоступними та біоактивними, тому й високо результативними;
  • мають розміри молекул активних компонентів, що наближені до структурних складових шкіри. Це забезпечує максимально ефективну, адресну й безпечну дію.

Derma Series пропо­нує косметологу:

  • Протоколи повно­цінних терапев­тичних доглядів, де кожен пре­парат має синер­гетичну дію з іншими засобами;
  • Можливість викори­стання окремих засобів для допов­нення інших мето­дик в умовах косме­тологіч­ного кабінету;
  • Лінію продуктів для вільного компо­нування ефектив­них професій­них процедур з ураху­ванням потреб і можли­востей усіх клієнтів;
  • Лінію домашніх засобів, що підтри­мують і поси­люють ефект салон­ного догляду;
  • Економічно зважену фінансову політику, що забезпе­чує космето­логові стабіль­ність і упевненість в завтраш­ньому дні.